Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2010

Việt Nam khai quốc: Thời đại Hán-Việt (chương 2, phần 1- DI SẢN MÃ-VIỆN) Keith Weller TaylorVì lí do kỹ thuật tôi không thể post bảng biểu của bài lên trang này, mời các bạn đọc bài (đã được Nguyễn Hồng Kiên và Lâm Thị Mỹ Dung dịch bổ sung và hiệu đính) tại trang
http://nhkien.blogspot.com/search?updated-max=2010-03-05T12%3A22%3A00%2B07%3A00&max-results=7

Xin giới thiệu thêm 1 địa chỉ có dịch cuốn sách này (không có chương Một, Hai) http://htx.dongtak.net/spip.php?article3167

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét