Thứ Hai, 29 tháng 3, 2010

The Archaeology of Death and Burial (Khảo cổ học về Cái chết và Mai táng) (Giới thiệu sách)

Mike Parker Pearson
Texas A&M University Press, College Station, 2005

Nội dung:

Person điểm lại những nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu táng thức và táng tục của con người từ thời cổ đại đến thời cận đại, ông tập trung mô tả một số nghiên cứu trường hợp thuộc các thời kỳ khác nhau và ở khắp các vùng trên thế giới, bao gồm thời đại đá cũ ở châu Âu và Trung Cận Đông, thời đại đá giữa ở Bắc Âu, thời đại đồ sắt ở châu Á và châu Âu. Tác giả cũng thảo luận về Ai Cập cổ đại và Madagascar, thời đại đá mới và thời đại đồ đồng ở Anh và châu Âu, người Anglo-Saxons, người thổ dân châu Mỹ và cả những sự tàn bạo của chiến tranh
Thông qua việc khảo cứu những cách thức khác nhau mà các xã hội đã chôn cất và tôn kính hay lơ là người chết, những nhà sử học tìm hiểu về thế giới quan, tổ chức xã hội và lối sống. Nghiên cứu những thi thể người chết, các nhà khảo cổ học có thể biết được địa vị hay thân thế đặc biệt của cá nhân trong cuộc đời, giới tính, và những bệnh tật mà người đó đã phải chịu đựng, thậm chí bữa ăn cuối cùng của người chết trước lúc qua đời. Đây là tất cả những lý do mà các nhà khảo cổ học tận lực bước vào thế giới quá khứ.
Sử dụng ảnh và bản vẽ minh họa cho phần viết, Parker Pearson dành các chương viết về: Những bài học học từ xác chết; Dân tộc học khảo cổ; Đọc xác chết; Thân thế; Địa vị, Quyền lực, Giới tính và Họ hàng; Cách đặt xác chết; Trải nghiệm của con người về cái chết và những tàn tích khai quật được. Tác giả cũng mô tả những tranh luận đạo đức và chính trị xung quanh di thể người và những vấn đề về chôn lại, trộm cướp và tội phạm chiến tranh.

Sách The Archaeology of Death and Burial cung cấp một cái nhìn khái quát và tổng hợp độc đáo về một trong những lĩnh vực nghiên cứu quá khứ, lĩnh vực có những phát hiện khảo cổ học ngoạn mục nhất – từ Tutankhamen đến Người Băng (Ice Man). Tập sách này sẽ thu hút một lượng độc giả đáng kể gồm các nhà khảo cổ học, nhân học, lịch sử và những người có mối quan tâm đối với cái chết và mai táng.

"First we must explore something of the extraordinary diversity of contemporary and recent treatments of the dead around the world in order to find out how different they may be and what aspects are commonly found. The aim of looking at the full range of known funerary practices is to ensure that we avoid imposing the rationalizations of our particular ethnocentric cultural logic to the past."—Một đoạn trích từ cuốn sách

MIKE PARKER PEARSON là giảng viên Khoa Khảo cổ và Tiền sử Đại học Sheffield, Anh. Những cuốn sách đã xuất bản của ông gồm "Thời đại đồ đồng Britain" và "Kiến trúc và Trật tự".

Một số hình ảnh của sách
Bìa sách

Thông tin xuất bản

Mục lục

Minh họa nơi hỏa táng người chết

Ví dụ về cách chôn đa táng

Một kiểu cấu trúc mộ xếp đá

Kim tự tháp
Lăng Lênin
 Mộ táng với vấn đề nghiên cứu địa vị, thân thế

Mẫu ghi chép mộ trong khai quật


Sách có tại Tư liệu Bảo tàng Nhân học

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét