Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2010

Trang web http://diepdoan.violet.vn/ lấy ảnh không ghi nguồn

Trong lúc lang thang vào mạng tìm tài liệu viết bài mình tình cờ thấy 01 trang web địa chỉ  (http://điepoan.violet.vn) có lẽ dành cho giáo viên, thấy những ảnh chụp sao quen quen, nội dung phần viết cũng quen quen.
Hóa ra, những người làm trang web này khi tổng hợp tư liệu để giới thiệu một số nền văn hóa khảo cổ Việt Nam đã vô tư lấy các hình ảnh và một số nội dung viết từ cuốn Cơ sở Khảo cổ học của Bộ môn Khảo cổ học, Trường Đại học KHXH &NV, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Sách in ra là để mọi người đọc, càng nhiều người sử dụng sách thì các tác giả viết sách càng mừng.

Nhưng, vấn đề là phải ghi rõ nguồn.
Luật bản quyền phải được tuân thủ đầy đủ.

Vật chứng - Hình ảnh chụp lại từ trang web   
Sử dụng rất nhiều ảnh về văn hóa Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun in trong cuốn Cơ sở Khảo cổ học nhưng không thèm ghi nguồn!
Chưa rõ những mục khác có hiện tượng không ghi nguồn này không?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét