Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2010

Optimist

Vẫn là câu chuyện thóc khảo cổ Thành Dền nảy mầm và 4 cây đã làm đòng mới sau hơn 2 tháng gieo. Một bé phóng viên phỏng vấn mình vài câu. Bài viết chắc ngày mai sẽ đăng.
Mình ấn tượng nhất với câu hỏi:  "Sau sự kiện lúa cổ trổ bông như lúa ngắn ngày, thì một số nhà khoa học, trước đây 90% tin là lúa cổ, nay thì ngược lại, 90% ngờ rằng lúa hiện đại...."!

Bé phóng viên này lạc quan thế, mà bé lấy đâu ra con số phần trăm đẹp như mơ vậy? 

Theo mình, con số đó phải là, trước đây 99% nhà khoa học không tin, nay số đó là 99,99% , 00,01% còn lại là hoài nghi và đợi những kết quả nghiên cứu khoa học!
Và thế mới đúng với TINH THẦN KHOA HỌC!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét