Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

Hiện vật điêu khắc Champa ở Bảo tàng Bình Định

Sưu tập hiện vật điêu khắc Champa ở Bảo tàng Bình Định xét về số lượng và loại hình không thua kém sưu tập hiện vật ở Bảo tàng điêu khắc Champa Đà Nẵng. Những hiện vật này phản ánh quá trình văn hóa - lịch sử của vương quốc Champa, đặc biệt giai đoạn từ sau thế kỷ 10. 
Nhà Bảo tàng ngoảnh mặt ra biển, về địa thế khá giống với Bảo tàng Khánh Hòa

Sân đằng trước khá rộng và có thể trưng bày nhiều hiện vật hình khối lớn


Hiện vật bày ở khắp khuôn viên bảo tàng
 
 Bò thần đã được Việt hóa bằng cách đắp thêm sừng và tạc lại phần mặt
Một ví dụ nữa về Việt hóa tượng Champa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét