Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

Địa điểm cư trú cổ của văn hóa Điền được tìm thấy ở Vân Nam- Ancient settlement of Dian Culture found in Yunnan

An ancient settlement site containing ancient tombs and ancient houses was found recently in Chengjiang County of southwest China's Yunnan Province. 
Một điểm cư trú có chứa mộ táng cổ và nhà cổ mới được tìm thấy ở Hạt Chengjiang ở Tây Nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Archaeological workers excavated at the ancient settlement site in Chengjiang County of southwest China's Yunnan Province on May 23, 2011. An ancient settlement site with the characteristics of ancient Dian culture was found recently in Yunnan [Credit: Wang Changshan/Xinhua]
Những nhà khảo cổ khai quật ở địa điểm cư trú cổ ở Hạt Chengjiang Tây Nam tỉnh Vân Nam hôm 23.5.2011. Một địa điểm cư trú cổ với những đặc điểm của văn hóa Điền (Dian) vừa mới tìm thấy ở Vân Nam (Nguồn: Wang Changshan/Xinhua]
It is a rare settlement site with the characteristics of the ancient Dian culture, which will help fill a gap in the history of ancient Dian culture.  
Đây là địa điểm cư trú hiếm hoi với những đặc điểm của văn hóa Điền, địa điểm này giúp lấp đầy khoảng trống trong lịch sử của văn hóa Điền cổ xưa
An archaeological worker displays two pottery jars at the ancient settlement site in Chengjiang County of southwest China's Yunnan Province on May 23, 2011. An ancient settlement site with the characteristics of ancient Dian culture was found recently in Yunnan [Credit: Wang Changshan/Xinhua]
Một nhà khảo cổ cho xem hai bình gốm của địa điểm cư trú cổ ở Hạt Chengjiang Tây Nam tỉnh Vân Nam hôm 23.5.2011. Một địa điểm cư trú cổ với những đặc điểm của văn hóa Điền (Dian) vừa mới tìm thấy ở Vân Nam (Nguồn: Wang Changshan/Xinhua] 
A bronze ear picker was unearthed from an ancient settlement site found in Chengjiang County of southwest China's Yunnan Province on May 23, 2011. An ancient settlement site with the characteristics of ancient Dian culture was found recently in Yunnan [Credit: Wang Changshan/Xinhua] Một cái lấy ráy tai bằng đồng phát hiện tại địa điểm cư trú cổ ở Hạt Chengjiang Tây Nam tỉnh Vân Nam hôm 23.5.2011. Một địa điểm cư trú cổ với những đặc điểm của văn hóa Điền (Dian) vừa mới tìm thấy ở Vân Nam (Nguồn: Wang Changshan/Xinhua]
Currently, 20 house sites and 20 tombs have been excavated. More than 100 artifacts, including characteristic and precious bronze wares and stone wares were unearthed. 
Tới nay, 20 địa điểm nhà ở và 20 ngôi mộ đã được khai quật. Hơn 100 hiện vật, bao gồm cả những đồ dùng quý hiếm bằng đồng, bằng đá đã được phát hiện.Archaeological workers clear up the unearthed artifacts at the ancient settlement site in Chengjiang County of southwest China's Yunnan Province on May 23, 2011. An ancient settlement site with the characteristics of ancient Dian culture was found recently in Yunnan [Credit: Wang Changshan/Xinhua]
Các nhà khảo cổ làm sạch hiện vật khai quật được tại địa điểm cư trú cổ ở Hạt Chengjiang Tây Nam tỉnh Vân Nam hôm 23.5.2011. Một địa điểm cư trú cổ với những đặc điểm của văn hóa Điền (Dian) vừa mới tìm thấy ở Vân Nam (Nguồn: Wang Changshan/Xinhua]
The settlement site is estimated to cover an area of thousands of square meters in total and the preliminary excavation covered an area of 1,900 square meters. 
Ước tích địa điểm cư trú cổ này có diện tích hàng ngàn mét vuông và diện tích khai quật ban đầu rộng 1.900 mét vuông.

Author: Ye Xin | Source: People's Daily Online [May 24, 2011]
http://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2011/05/ancient-settlement-of-dian-culture.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheArchaeologyNewsNetwork+%28The+Archaeology+News+Network%29

Chengjiang County là  澄江县 (pinyin: Chéngjiāng Xiàn) dịch ra tiếng Việt là Huyện Trừng Giang.
Trung Thuan" <thuannt53@yahoo.com.vn>


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét