Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Tin hội thảo khoa học

Chủ đề của hội thảo khoa học 

Những thông tin liên quan đến hội thảo


MỘT HỘI THẢO KHOA HỌC HIẾM HOI VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ LÝ LUẬN SỬ HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.
MONG RẰNG CÓ NHIỀU BÀI NGHIÊN CỨU NGHIÊM TÚC ĐỂ NHỮNG NGHIÊN CỨU SỬ HỌC VIỆT NAM ĐÁNG TIN CẬY VỀ TƯ LIỆU VÀ KHÁCH QUAN, HIỆN ĐẠI VỀ KẾT QUẢ CŨNG NHƯ CÁCH TIẾP CẬN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét