Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

Cách dịch tin khảo cổ Phát hiện thành phố được coi là cổ nhất châu Âu

Đây là tin mình dịch từ tiếng Anh

Bulgarian archaeologists discovered what they believe to be the oldest town in Europe, local media reported. Dubbed a 'proto-town', the site is situated near the town of Pazardzhic, in the center of the country. 
Những nhà khảo cổ Bulgaria phát hiện di tích mà theo họ đánh giá là thành phố cổ nhất ở châu Âu, phương tiện truyền thông địa phương thông báo. Được gọi là "đô thị sớm", địa điểm này tọa lạc ở thành phố Pazardzhic, trung tâm Bulgaria.  

Bulgarian archeologists have discovered walls, a door, and a ditch with a platform, believed to have belonged to the oldest settlement in Europe [Credit: actualno.com].
Các nhà khảo cổ học Bulgaria đã phát hiện tường thành, cổng thành và hào cùng với nền được coi là thuộc về di chỉ cư trú cổ nhất ở châu Âu [Nguồn: actualno.com].
In 2008 the team of archaeologist Yasen Boyadzhiev found in the area a large ancient graveyard, which became known under the current name of the area, Yunatsite (The Heroes). Later the excavations were extended and yesterday the researchers announced they have found a surprisingly large settlement, which during 4700-4600 BC spread over 100 000 sq m. 
Năm 2008, nhóm các nhà khảo cổ học do Yasen Boyadzhiev chỉ đạo đã phát hiện trong khu vực một nghĩa địa cổ rộng lớn, sau đó được biết dưới địa danh hiện nay của khu vực, Yunatsite (Những người anh hùng). Sau đó các khai quật đã được mở rộng và ngày hôm qua những nhà nghiên cứu đã thông báo rằng đã tìm thấy một nơi cư trú rộng đáng kinh ngạc, trong khoảng thời gian từ năm 4700-4600 TCN trên một diện tích khoảng 100000m2. 
The site possessed all the features of an urban center, Yasen Boyadzhiev was quoted to say. His team discovered vast fortified walls – one wall five meters wide and at least five meters tall, a ditch and then another defence wall, all running along each other. 
Địa điểm này mang đầy đủ đặc điểm của một đô thị sớm, lời phát biểu của Yasen Boyadzhiev  được trích dẫn trong thông báo. Nhóm khảo cổ đã phát hiện những tường thành phòng thủ lớn - một tường thành rộng 5m và cao ít nhất cũng 5m, một hào và sau đó 1 tường thành khác, tất cả chạy song song.The citadel was surrounding only the highest part of the settlement, and beyond its walls the buildings continued. Within the walls the archaeologist discovered not only houses, but also what was apparently workshops center. Some of the found artefacts speak of advanced production skills. 
Thành lũy chỉ bao quanh khu vực cao nhất của di chỉ cư trú và phía ngoài tường thành những công trình xây dựng vẫn tiếp tục. Bên trong tường thành, các nhà khảo cổ khám phát không chỉ những ngôi nhà mà cả những trung tâm công xưởng. Một số hiện vật thu thập được cho thấy những kỹ năng sản xuất tiên tiến.

So far constructions of this scale and planning were found only in settlements of much later periods, such as classical antiquity. “Our conclusion would be that the urban planning, as we know it in Medeaval Europe, already existed at least several thousand years earlier,” Yasen Boyadzhiev said.
Những công trình xây dựng quy mô và theo quy hoạch như thế này chỉ được tìm thấy ở những giai đoạn muộn hơn ví dụ như ở thời cổ đại. "Kết luận của chúng tôi đây là quy hoạch đô thị, dạng quy hoạch như chúng ta đã biết ở thời châu Âu Trung cổ, đã tồn tại ít nhất vài ngàn năm trước", Yasen Boyadzhiev nói.
Source: Balkan Travellers [June 05, 2011]
http://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2011/06/7000-years-old-settlement-found-in.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheArchaeologyNewsNetwork+%28The+Archaeology+News+Network%29

Còn đây là tin của http://www.vietnamplus.vn/Home/Phat-hien-mot-thanh-pho-lau-doi-nhat-cua-chau-Au/20116/92694.vnplus

Phát hiện một thành phố lâu đời nhất của châu Âu

 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet)
Truyền thông địa phương đưa tin, các nhà khảo cổ Bulgaria đã phát hiện một thành phố 7.000 năm tuổi, được cho là lâu đời nhất tại châu Âu.

Khu khai quật trên ở gần thành phố Pazardzhic thuộc trung tâm của Bulgaria.

Vào năm 2008, nhóm nghiên cứu của nhà khảo cổ Yasen Boyadzhiev đã phát hiện ở khu vực trên một có một nghĩa địa cổ rộng lớn, được biết đến dưới cái tên hiện nay là vùng Yunatsite, có nghĩa là những người anh hùng.

Sau đó, các cuộc khai quật đã được mở rộng và mới đây (ngày 4/6) các nhà nghiên cứu công bố, họ đã tìm thấy một khu định cư rộng lớn và lâu đời đến kinh ngạc, trải rộng 100.000km2 và có niên đại từ khoảng 4.700-4.600 năm trước Công nguyên.

Nhà khảo cổ Boyadzhiev nói, khu vực này có tất cả các nét đặc của một thành phố trung tâm. Một con hào và những bức tường phòng thủ, tất cả đều bố trí hợp lý.

Bên trong những bức tường, các nhà khảo cổ phát hiện thấy, không chỉ có các ngôi nhà mà còn cả những công trình giống như trung tâm hội thảo. Một vài đồ tạo tác trong số này cho thấy kỹ năng sản xuất nơi đây rất phát triển.

Nhà khảo cổ Boyadzhiev bày tỏ, cho đến nay, những công trình xây dựng có quy mô thành phố như vậy chỉ có thể được tìm thấy ở các khu định cư của những giai đoạn sau này, do đó thành phố trên được xem là một di tích cổ đại kinh điển./.
Anh Minh (Vietnam+)
 
Chỉ dịch một tin khảo cổ ngắn thế này thôi mà chả ra sao
1. Không ghi nguồn tin
2. Minh họa cho nó có, râu ông nọ cắm cằm bà kia
3. Từ workshop site không phải là trung tâm hội thảo mà là trung tâm công xưởng thủ công
4. Không có cái gọi là di tích cổ đại kinh điển như câu cuối trong bản tin.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét