Thứ Năm, 17 tháng 9, 2009

Bảo tàng Nhân học ( Museum of Anthropology ) Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Giới thiệu

Địa chỉ :Tầng 3,4 nhà D, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04.35589744

Email. baotangnhanhoc@yahoo.com

Web. baotangnhanhoc.org

Bảo tàng Nhân học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là cơ sở trực tiếp đào tạo và phục vụ đào tạo, nghiên cứu chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn, trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Bảo tàng được thành lập vào tháng 3 năm 2004.Là bảo tàng đầu tiên của một trường Đại học lớn ở Việt Nam và là một trong những mô hình của phương thức gắn đào tạo với thực tế, Bảo tàng Nhân học không chỉ là nơi lưu giữ, trưng bày và tuyên truyền các sản phẩm/giá trị văn hoá vật chất và phi vật chất của các dân tộc Việt Nam mà còn là một cơ quan nghiên cứu và đào tạo sinh viên chuyên ngành.Với mục tiêu đào tạo và nghiên cứu, Bảo tàng có những chức năng chính sau:

Sinh hoạt khoa học ở bảo tàng Khóa học mùa hè ở bảo tàng


i Sưu tầm, lưu giữ và giới thiệu hiện vật, mẫu vật


ii Trưng bày bằng nhiều cách thức khác nhau


iii Phối hợp giảng dạy các chuyên ngành liên quan (Lịch sử, Khảo cổ học, Dân tộc học, Lịch sử văn hoá Việt Nam, Văn hoá Dân gian, Hán Nôm học, Du lịch học, Việt Nam học...)

iv Tổ chức các đợt khảo sát và nghiên cứu thực tế


Museum of Anthropology
University of Social Sciences and Humanities, VNU. Hanoi
We are on the 3rd and 4th floors , D block,
336 Nguyen Trai street, Thanh Xuan district, Ha Noi.
Telephone: 0843 558 9744


Email: baotangnhanhoc@yahoo.com

Web. baotangnhanhoc.org

The Museum of Anthropology is an educational and research unit, which belongs to University of Social Sciences and Humanities, VNU. The museum was established in March 2004.
Khóa học mùa hèAs the first university museum in Vietnam, the museum plays as a model of the match between Humanities and Social Sciences training and practice. The Museum of Anthropology is also a place for the research, exhibition, collection, conservation and introduction of objects and specimens. It has a special and key instructional function for training and educating students of the university. We do not only protect, display and disseminate the artifacts of tangible and intangible culture of Vietnam but also keep the pride of scientism and achievements of university's teachers and students for many years.
Because of our aims, we have our own following main missions:
Ø Collection, protection and introduction of objects
Ø Permanent and special exhibitions
Ø Co-operation with relative departments (History, Archaeology, Anthropology, History of Vietnamese culture, Folk culture, Science of Ancient language, Science of Tourism, Vietnamese Studies…) for the training and research.
Ø Practice survey and research tours.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét