Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Đi khai quật địa điểm Truông Xe, Bình Định

Chiều nay 3.45 cô trò mình lên tàu Nam tiến.
Mình đã ước suốt 10 năm nay (từ sau cuộc khai quật địa điểm Bãi Ông, Cù Lao Chàm năm 2000) được khai quật thêm một địa điểm văn hóa Tiền Sa Huỳnh và thời điểm đó đã đến.
Muốn hiểu được nguồn gốc và quá trình hình thành của văn hóa Sa Huỳnh, tác động của những cuộc chuyển dịch những nhóm cư dân ngữ hệ Nam Đảo giữa hai khu vực Đông Nam Á Lục địa và Hải đảo mà MTVN là cầu nối, chả có cách nào khác là phải hiểu biết thấu đáo những lớp lang văn hóa theo thời gian.
Văn hóa Sa Huỳnh dù chưa phải mọi điều ta đã biết, nhưng so với tổ tiên của VHSH là những nhóm Tiền Sa Huỳnh thì công sức và tiền bạc bỏ ra đã khá nhiều.
Vì vậy, cần phải nghiên cứu nhiều hơn nữa diện mạo của những dòng chảy Tiền Sa Huỳnh, mà địa điểm Truông Xe là một ví dụ điển hình.
Hy vọng, cô trò mình đại thắng!

Hình ảnh khảo sát Truông Xe năm 2010
 Văn hóa Tiền sử MTVN - "Văn hóa Cồn Bàu" (GS. Trần Quốc Vượng )
 Cồn một bên và bàu một bên
Mỗi lần khai quật là một lần thêm năng lượng để yêu nghề!

1 nhận xét: