Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2011

Hawaii họp và họp

2011 AAS/ICAS Joint Conference ~ Honolulu, Hawaii  
March 31-April 3, 2011. Convention Center

Panel “Cultures and Societies of the Indochinese Peninsula and the Ancient South China Sea Trade Routes”. 14.45h - 16.45h. Room.313.

 Bài trình bày của Lâm Thị Mỹ Dung

 Bài trình bày của Nguyễn Tiến Đông

 Bài trình bày của Lê Thị Liên

Đại biểu của Panel 
 Trình bày báo cáo


TS.Lê Thị Liên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét