Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

ảnh Quốc hội khóa VIII

Bác Nguyễn Văn Kự gửi cho mình một số ảnh Quốc hội khóa VIII

Nhân Bầu cử Quốc hội Khóa XIII năm 2011
Một số hình ảnh Quốc hội Khóa VIII (1987-1992) – Kỳ họp thứ nhất

Quốc hôi khóa VIII (1987-1992) được bầu ngày 19-4-1987, có 496 đại biểu. Trong nhiệm kỳ này, đồng chí Lê Quang Đạo được bầu làm chủ tịch Quốc hội, đồng chí Võ Chí Công được bầu làm Chủ tọch Hội đồng Nhà nước. Hội đồng nhà nước gồm 15 thành viên. Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1992 tại kỳ họp thứ 11 ngày 15-4-1992
Đây là Quốc hội của giai đoạn khởi đầu sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội VI đã ban hành 39 pháp lệnh, trong đó có nhiều đạo luật quan trọng thể chế hóa đường lối phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở nước ta, tiến hành sửa đổi Hiến Pháp năm 1980 một cách cơ bản và toàn diện, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.
(Nguồn: http://www.tapchicóngan.org.vn/details.asp?Object=5&news_ID=27452752
---------------------
Trong kỳ họp Quốc hội này có các vị lãnh đạo: Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Định, Đỗ Mười,…
Không phải vì làm khảo cổ mà mình hay nệ cổ. Dù sao mình vẫn thấy những nhà lãnh đạo trước đây bản lĩnh, khí phách và trách nhiệm cao hơn so với lãnh đạo hiện nay. Có lần mình đọc ở đâu đó một nghiên cứu nước ngoài về lịch sử Việt Nam hiện đại, trong đó có đánh giá Việt Nam không có nhà chính trị. Nghe rất ngậm ngùi nhưng ngẫm thấy có lẽ đúng. Nói chính xác hơn là Việt Nam chả có nhà ... gì hết . Đến lều... cũng hiếm! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét