Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Trôi

Nơi này trước đây mẹ mình làm việc, nhà mình ở phía trong cạnh một giếng đất rất to, giờ chắc chả còn. Năm 69 mẹ sinh Dũng ở đây, hai chị em tranh nhau bế em,
có lần đánh ngã em rơi từ võng xuống, hai đứa sợ xanh mắt.

 Xưa thoáng đãng và phong quang hơn rất nhiều. Ở gần cửa hàng ăn có một tiệm sửa đồng hồ. Trong tiệm có một anh chàng từng tuyên bố với mọi người xung quanh rằng khi lớn lên sẽ nhất quyết lấy mình. Mình nghe được sợ chết khiếp, mỗi lần đi qua tiệm chạy trối chết.


Cửa hàng sách, chốn yêu thích của chị em Dung, Nghĩa

Chốn xưa giờ thay đổi đến không ngờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét