Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

Hiện vật ở Vườn Chuối 2011

Mảnh nồi nấu đồng có vết vỏ trấu (văn hóa Đồng Đậu)Hiện vật văn hóa Đông Sơn
Dũa đồngHiện vật đồng chưa rõ chức năng và tên gọi (ai biết về hiện vật này cho thông tin giúp)

Khuyên tai hình vành khăn bằng đá (mỏng như bằng thủy tinh)


Vật đeo hình đầu trâu

Hiện vật văn hóa Đồng Đậu

 Hạt chuỗi hình thoi
 Mũi nhọn bằng xương

Khuyên tai hình gối quạ bằng đá

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét