Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010

Gốm Biên Hòa 2 Living Tradition

Gốm Biên Hòa của những năm 90 thế kỷ 20
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét