Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2010

HỘI THẢO QUỐC TẾ KHẢO CỔ HỌC TIỀN SƠ SỬ KHÁNH HÒA

Sáng nay, ngày 2 tháng 8 năm 2010 Hội thảo Quốc tế Khảo cổ học Tiền Sơ sử Khánh Hòa đã được khai mạc tại thành phố biển Nha Trang.
Hội thảo do Sở VHTT & DL Khánh Hòa và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức

Trong những năm qua, Sở VHTT và DL Khánh Hòa phối kết hợp với nhiều cơ quan nghiên cứu trong nước như Viện Khảo cổ học, Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ - Viện phát triển bền vững vùng Nam Bộ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, ĐHQG Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam... và những nhà khoa học nước ngoài của Đại học Waseda (Nhật Bản)... khảo sát, khai quật nhiều địa điểm khảo cổ học thuộc giai đoạn Tiền sử và Sơ sử trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Hội thảo:

1. Giới thiệu khái quát những kết quả NCKH về Khảo cổ học Tiền - Sơ sử Khánh Hòa, đặc biệt là những phát hiện mới qua các di tích, di vật từ các đợt khai quật và khảo sát giai đoạn 2005-2010.

2. Hệ thống và tổng kết những kết quả nghiên cứu, những tư liệu khoa học và bước đầu phác thảo tiến trình lịch sử - Văn hóa Tiền Sơ sử Khánh Hòa trong bối cảnh miền Trung Việt Nam và Đông Nam Á dựa trên những bài nghiên cứu và ý kiến thảo luận của các nhà tham gia Hội thảo.

3. Từ những kết quả nghiên cứu thu được, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách địa phương sẽ xây dựng một quy hoạch tổng thể bảo vệ, đầu tư tôn tạo và phát huy giá trị của hệ thống di tích khảo cổ học Khánh Hòa bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục ý thức cho mọi tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Hội thảo sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 8 năm 2010.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét