Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

100 mùa xuân

Những bức ảnh trường tồn cùng lịch sửNguồn ảnh http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/08/100825_vonguyengiap_birthday.shtml

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét