Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010

ẢNH HỘI THẢO QUỐC TẾ KHẢO CỔ HỌC TIỀN SƠ SỬ KHÁNH HÒA

Ảnh ngày hội thảo đầu tiên

Trưng bày tại hội thảoẢnh hội thảo


Các nhà khảo cổ trong Nam, ngoài Bắc

Tranh thủ hoàn thiện bàiCác nhà khảo cổ học Việt Nam và Nhật Bản


TS. Vũ Quốc Hiền, một trong những người khai phá KCH Tiền Sơ sử Khánh Hòa bùi ngùi nhắc lại công lao của những bậc tiền bối trong nghiên cứu khảo cổ học tỉnh Khánh Hòa từ những thập kỷ cuối của thế kỷ 20

TS. Trần Quý Thịnh báo cáo kết quả khai quật địa điểm Vĩnh Yên, một địa điểm hiếm hoi ở Việt Nam có diện tích khai quật tới trên 2000m2


Báo cáo về khai quật Hòa Diêm năm 2007 và 2010 được trình bày bằng hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Việt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét