Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011

Tin về báo cáo nghiên cứu khoa học của sinh viên - Bộ môn Khảo cổ học

Ngày 11.03.2011, từ 8.30 đến 11.00
Địa điểm Phòng Multimedia, Bảo tàng Nhân học, Trường ĐHKH XH & NV.

Có 04 báo cáo

1.     Nguyễn Thị Thanh Hoa, Lớp K54 Sử CLC
Đề tài: Loại hình đồ trang sức trong văn hóa Phùng Nguyên
     Người hướng dẫn: Nguyễn Chiều và Nguyễn Thị Bích Hường

     2.     Nhóm sinh viên
Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Hoài Thanh  K53 Sử
Đề tài: Mũi tên đồng Cổ Loa từ truyền thuyết đến những phát hiện khảo cổ học
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung 

3.     Nguyễn Thị Thanh Dịu K53 Sử CLC
Đề tài: Những trống đồng cổ có hình rồng ở Việt Nam
     Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Văn Khoán 

4.     Lê Thị Thiện K53 Sử CLC

     Đề tài: Cách bài trí tượng trong chùa Việt Nam
     Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Văn Khoán

Bộ môn Khảo cổ học hoan nghênh tinh thần tham gia nghiên cứu khoa học của các sinh viên (cả 5 sinh viên đều là nữ). Tất cả các sinh viên đã rất cố gắng trong việc tìm đề tài thích hợp, thu thập tư liệu, đi thực tế và xử lý tư liệu bằng những phương pháp thích hợp. Nhiều câu hỏi đã được các thầy, cô đưa ra giúp làm sáng tỏ những vấn đề cả về kiến thức cơ bản và về những lý giải có tính chất tổng hợp hơn. Nhiều góp ý cũng được các thầy, cô đề xuất để các sinh viên tiếp tục hoàn thiện những nghiên cứu này ở mức cao hơn. Một số tên đề tài cũng cần điều chỉnh cho phù hợp với khả năng và yêu cầu của một nghiên cứu khoa học sinh viên.
Các thầy, cô của Bộ môn Khảo cổ học đều thống nhất với hướng xây dựng một số đề tài nghiên cứu mang tính liên ngành để thu hút thêm nhiều sinh viên tham gia vào nghiên cứu khoa học.

Thầy cô của Bộ môn KCH trao đổi trước buổi báo cáo


PGS.TS. Hoàng Văn Khoán và PGS.TS. Hán Văn Khẩn đã nghỉ hưu nhưng vẫn miệt mài với công việc đào tạo


Người báo cáo đầu tiên Nguyễn Thị Thanh Hoa tự tin trình bày những nghiên cứu của mình


Thầy Nguyễn Xuân Mạnh góp ý với sinh viên về cách làm các bảng thống kê

Nhóm nghiên cứu đề tài mũi tên đồng Cổ Loa đang lắng nghe câu hỏi của thầy cô

Báo cáo viên toàn là nữ, người nghe cũng đa phần là nữ

Nguyễn Thị Thanh Dịu đang trình bày những nghiên cứu so sánh mô tip hoa văn trong xác định niên đại trống

Đề tài của Lê Thị Thiện quá rộng, do vậy rất nhiều câu hỏi và góp ý được thầy, cô đưa ra


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét