Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

Hình ảnh trưng bày ở Bảo tàng Đồng Đình

 Sưu tập mặt nạ
 Áo vỏ cây
 Gốm dân gian
 Gốm của một số tộc người Một dạng bếp lò bằng đất nung
 Sưu tập trang sức bằng đá của văn hóa Sa Huỳnh, nhưng chiếc vòng tay (số 4)
và đôi khuyên tai (số 6) khả năng lớn là đồ giả. Vò gốm này có thể muộn hơn thế kỷ 10-11 như ghi trên nhãn và không phải là gốm Champa


 Bình hình trứng gốm thô Chăm thế kỷ 1, 2 SCN có nguồn gốc từ Trà Kiệu
 Đầu ngói ống niên đại thế kỷ 4,5 SCN có nguồn gốc từ Trà Kiệu
Một dạng vật dâng cúng bằng đất nung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét