Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Archaeological Beauty (9) – Vẻ đẹp vĩnh cửu

Tượng đàn ông và tượng phụ nữ, tìm thấy ở Cernadova, Romania, niên đại 6000 năm cách ngày nay
Tượng phụ nữ, niên đại 5000 năm cách ngày nay tìm thấy ở Malta
"Vệ nữ" Lespugue, Pháp, 25.000 năm cách ngày nay (tượng nude bằng ngà voi)
 
Laussel, Dordogne, Pháp, 27.000 đến 22.000 năm cách ngày nay
"Vệ nữ" Brassempouy, Pháp, 25.000 năm cách ngày nay
Tượng phụ nữ, Catal Huyuk, 6000 năm trước CN
Tượng phụ nữ, văn hóa Hongshan, Trung Quốc, 3500 năm trước CN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét