Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Forum "Cultural Resources Studies in Asia", Kanazawa University (1)

Từ ngày 31.10 đến 10. 11 năm 2011, tại đại học Kanazawa, Nhật Bản tổ chức Diễn đàn với chủ đề "Nghiên cứu Nguồn lực Văn hóa ở châu Á" với sự tham gia của giảng viên và sinh viên sau đại học của 5 trường đại học. Đó là Đại học Bắc Kinh, Đại học Chiềng Mai, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Kỹ thuật Bandung (Indonexia) và Đại học Kanazawa.

Bài giảng đầu tiên của GS. Nakamura Shini'chi về Phương pháp và Mục đích của nghiên cứu nguồn lực văn hóa. Trong đó GS đề cập tới sự giống và khác nhau giữa hai khái niệm di sản văn hóa và nguồn lực văn hóa. Mục đích của nghiên cứu nguồn lực văn hóa từ góc độ lý thuyết và thực hành. Những vấn đề thường gặp trong thực tiễn và những công việc đã tiến hành của đại học Kanazawa.

Một số hình ảnh trong bài trình chiếu của GS. Nakamura
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét