Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010

OPEN MIND

Bìa cuốn sách của GS. Trần Quốc Vượng
Sách do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành trong serie sách "Tủ sách Thăng Long 1000 năm"

Cuốn sách bao gồm 35 bài viết dưới nhiều hình thức khác nhau được sắp xếp theo ba chủ đề : i. Đất Thiêng Thăng Long-Hà Nội; ii. Thăng Long - Hà Nội Dấn mình cùng Đất nước và iii. Tinh hoa Văn hóa Thăng Long-Hà Nội.

Đã có rất nhiều những lời nhận xét, đánh giá gia tài học thuật đồ sộ mà GS. Trần Quốc Vượng để lại cho hậu thế và mỗi người đọc sẽ tự thu nhận được những giá trị và ý tưởng khoa học khi đọc những bài viết trong cuốn sách này và trong những cuốn sách khác của GS về văn hóa-lịch sử Việt Nam.

Giới thiệu với mọi người về cuốn sách này ở đây, tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng bao trùm lên những nghiên cứu của GS. Trần Quốc Vượng là tinh thần khai phóng và cởi mở khoa học, truy tìm chân lý và sự thật bằng những góc tiếp cận "không đụng hàng" mang "thương hiệu" Trần Quốc Vượng!

VÀ NHỮNG Ý TƯỞNG KHOA HỌC CỦA GS.TRẦN QUỐC VƯỢNG NGÀN NĂM VẪN MỚI!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét