Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Archaeologists find gold ornaments at Sozopol - Tìm thấy đồ bằng vàng ở Sozopol

A massive gold ring and a gold leaf from a royal crown are the latest archaeological discoveries in the Bulgarian Black Sea town of Sozopol, site of the ancient town of Apollonia.
Một cái nhẫn lớn bằng vàng cùng một cái lá bằng vàng của một vương miện hoàng gia là những phát hiện khảo cổ học mới nhất tại thành phố bên bờ biển Đen Bulgaria - Sozopol. một địa điểm của thành phố cổ đại Apollonia.


The site of archaeological excavations on Cape Skamniy in Sozopol [Credit: Novinite]


The discoveries have been made by Bulgarian archaeologists Dimitar Nedev and Tsonya Drajeva during excavations funded by the National History Museum. The precious finds were located in front of the ancient fortress gate of Sozopol. Những phát hiện này là của hai nhà khảo cổ người Bun Dimitar Nedev và Tsonya Drajeva khi họ tiến hành khai quật với sự tài trợ của Bảo tàng lịch sử Quốc gia. Những hiện vật quý này nằm ở phía trước cổng pháo đài cổ Sozopol.


The ring is has a semiprecious stone and most likely dates from the Roman era, the 1st – 4th century AC, according to the Director of the National History Museum, Bozhidar Dimitrov. Nhẫn có khảm đá bán quý  và theo ông Bozhidar Dimitov, giám đốc BTLSQG có lẽ có niên đại thời Roman, TK 1-4 CN.The gold crown leaf is from the 4th – 3rd century BC. This was the time when Sozopol was called Apollonia, and was an independent State, but its democratic form of government excludes the possibility that its rulers and leaders adorned themselves with gold crowns. Vương miện bằng vàng có niên đại từ TK 3-4 TCN. Đó là thời mà Sozopol được gọi là Appolonia và là một Nhà nướcđộc lập, nhưng chính thể dân chủ không cho phép những người cầm quyền đội vương miện bằng vàng. 


As is known in the Greek city-states produced gold crowns for the Thracian Kings with whom they had mutually beneficial political and economic contacts. Thus, this could be the most likely explanation for the find, according to experts. Như đã biết ở những nhà nước- thành phố Hy Lạp người ta sản xuất những vương miện bằng vàng cho những vị Vua Thracy mà họ có những quan hệ kinh tế chính trị đa chiều và hữu dụng. Theo các chuyên gia điều đó có thể dùng để lý giải phát hiện này.


Sozopol is one of Bulgaria's sites with the richest historical heritage and archaeological treasures. It was selected the top miracle of Bulgaria among a list of 10 such sites. Recently, French archaeologists arrived there to work jointly with local counterparts on fresh discoveries.
Sozopol là một địa điểm của Bulgaria với di sản lịch sử và những kho báu khảo cổ giàu nhất Thành phố được chọn vào tốp 10 những địa điểm đẹp nhất. Mới đây, những nhà khảo cổ Pháp đã đến và hợp tác cùng những nhà khảo cổ địa phương để khám phá những điều mới mẻ. 
Source: Novinite [April 02, 2012]
http://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2012/04/archaeologists-find-gold-ornaments-at.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheArchaeologyNewsNetwork+%28The+Archaeology+News+Network%29

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét