Thứ Năm, 25 tháng 6, 2009

Some pictures of Sa Huynh Culture
Chú thích: ba ảnh trên do Dzung Lam chụp; hai ảnh dưới do A.Reinecke chụp
Từ trên xuống: Đáy chum Lai Nghi; Chum mộ Lai Nghi; Biển Cửa Đại (Hội An); Trang sức mộ chum Lai Nghi; Gốm tùy táng ở Gò Mả Vôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét