Thứ Ba, 30 tháng 6, 2009

Glossary of Archaeological/Anthropological Terms

Đây là đường link vào trang Thuật ngữ Nhân học và Khảo cổ. Rất hữu ích đấy!

http://www.archaeolink.com/glossary_of_archaeology.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét